تعدادی از سرمایه گذاران سولانا شکایتی دسته جمعی علیه سولانالبز تنظیم کردند

تعدادی از سرمایه گذاران سولانا شکایتی دسته جمعی علیه سولانالبز تنظیم کردند

زمان خبر:3 ثانیه قبلسولانا لبز (Solana Labs)، سازمان غیرانتفاعی توسعه‌دهنده بلاک چین سولانا، به تازگی با یک دادخواهی سنخی مواجه شده است. نام شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر معروف Multicoin Capital و مدیر عامل آن کایل سامانی (Kyle Samani)، یکی از سرسخت‌ترین حامیان سولانا نیز...