.
کمپانی جک دورسی در بحبوحه رکود بازار سیستم استخراج بیت‌کوین را راه‌اندازی می‌ک…

. کمپانی جک دورسی در بحبوحه رکود بازار سیستم استخراج بیت‌کوین را راه‌اندازی می‌ک…

. کمپانی جک دورسی در بحبوحه رکود بازار سیستم استخراج بیت‌کوین را راه‌اندازی می‌کند. بنا بر اخبار منتشرشده در بیت‌کوین مگزین، جک دورسی به‌عنوان مدیرعامل کمپانی بلاک در حال ایجاد سولو ماینینگ است و قصد دارد در این پروژه بر انرژی مورداستفاده در استخراج بیت‌کوین متمرکز...