.
آستین به‌عنوان یکی از شهرهای مهم ایالت تگزاس، بررسی‌های دقیقی در مورد سیاست‌گذ…

. آستین به‌عنوان یکی از شهرهای مهم ایالت تگزاس، بررسی‌های دقیقی در مورد سیاست‌گذ…

. آستین به‌عنوان یکی از شهرهای مهم ایالت تگزاس، بررسی‌های دقیقی در مورد سیاست‌گذاری و پذیرش بیت‌کوین به‌عنوان گزینه پرداخت داشته است و قصد دارد به‌زودی برنامه‌هایی را در این زمینه و همچنین وب ۳ به انجام برساند. شهردار آستین از فناوری وب ۳ و پرداخت با رمزارزها استقبال...