.
به گفته منابع خبری، صورت‌های مالی و تخصیص بودجه روز پنجشنبه توسط سیثارامان، وز…

. به گفته منابع خبری، صورت‌های مالی و تخصیص بودجه روز پنجشنبه توسط سیثارامان، وز…

. به گفته منابع خبری، صورت‌های مالی و تخصیص بودجه روز پنجشنبه توسط سیثارامان، وزیر اقتصاد هند در مجلس این کشور ارائه خواهد شد. در این صورت‌های مالی، بندی به قوانین درآمد مالیاتی کشور با عنوان “دارایی‌های دیجیتال” اضافه شده است که شامل رمزارزها و NFTها...