درخواست CoinFLEX برای بازسازی در سیشل

درخواست CoinFLEX برای بازسازی در سیشل

زمان خبر:20 ثانیه قبلصرافی معاملات آتی کریپتوی CoinFLEX به عنوان بخشی از برنامه های خود برای بهبود وضعیت مالی خود، درخواست تجدید ساختار در سیشل را داده است.CoinFLEX پس از درخواست به دادگاه عالی سیشل برای سازماندهی مجدد و تجدید ساختار، اکنون به دنبال تأیید...