.
از زمان فروش چشمگیر سهام در مارس ۲۰۲۰ تاکنون، شاخص بازار سهام (نزدک ۱۰۰) بدتری…

. از زمان فروش چشمگیر سهام در مارس ۲۰۲۰ تاکنون، شاخص بازار سهام (نزدک ۱۰۰) بدتری…

. از زمان فروش چشمگیر سهام در مارس ۲۰۲۰ تاکنون، شاخص بازار سهام (نزدک ۱۰۰) بدترین هفته خود را پشت سر گذاشته است و حالا بایستی سرمایه‌گذاران با جلسه چهارشنبه فدرال رزرو به چالش بپردازند؛ جلسه‌ای که در آن میزان افزایش نرخ‌های مشخص می‌شود و باعث کاهش ترازنامه خواهد شد. ....