‌
طبق تحلیل‌های اخیر، مقایسه رفتار هزینه‌های کوتاه‌مدت با میانگین سالانه، ابزاری…

‌ طبق تحلیل‌های اخیر، مقایسه رفتار هزینه‌های کوتاه‌مدت با میانگین سالانه، ابزاری…

‌ طبق تحلیل‌های اخیر، مقایسه رفتار هزینه‌های کوتاه‌مدت با میانگین سالانه، ابزاری کارآمد برای شناسایی بازارهای است که دچار کاهش ارزش شده‌‌اند. اثربخشی این ابزار به دلیل ماهیت و نحوه شکل‌گیری سطوح بالای بازار است و از طریق افزایش هزینه‌های کوین‌ها قدیمی‌تر شکل می‌گیرد....