روز گذشته هزینه های گس اتریوم جهشی شارپی را تجربه کرد

روز گذشته هزینه های گس اتریوم جهشی شارپی را تجربه کرد

زمان خبر:7 ثانیه قبلدر حالی که روسیه به بمباران اوکراین ادامه می دهد و گزارش‌ها حاکی از کشته‌شدن چند صد تن از شهروندان این کشور هستند، جامعه بین‌المللی برای بسیج منابع و ارسال کمک های مالی خود به سازمان‌های مختلف به منظور حمایت از ارتش اوکراین تلاش می‌کنند. در همین...