‌
وی‌چین یک سیستم ردیابی زنجیره تامین است که در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شد؛ این سیست…

‌ وی‌چین یک سیستم ردیابی زنجیره تامین است که در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شد؛ این سیست…

‌ وی‌چین یک سیستم ردیابی زنجیره تامین است که در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شد؛ این سیستم ردیابی فیزیکی را با ثبت سوابق بلاک‌چین ترکیب می‌کند. . شبکه وی‌چین تنها با ۱۰۱ نود اجرا می‌شود و طبق اعلام رسمی، ارتقای آن از سه بخش اصلی تشکیل شده است. اولین مورد، یک تابع تصادفی...