.
اکوسیستم اتریوم در شرف نقطه عطف مهمی در پروسه آزمایش ETH 2 است و قرار است که ا…

. اکوسیستم اتریوم در شرف نقطه عطف مهمی در پروسه آزمایش ETH 2 است و قرار است که ا…

. اکوسیستم اتریوم در شرف نقطه عطف مهمی در پروسه آزمایش ETH 2 است و قرار است که ادغام تست‌نت Ropsten در ۸ ژوئن اجرایی شود. تست‌نت راپستن یکی از چند تست‌نت اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ توسط بنیاد اتریوم ایجاد شد و در حال حاضر توسط تیم توسعه‌دهندگان Geth اداره می‌شود. با...