سونی به دنبال شرکای جدیدی برای پروژه تحول آفرین خودروی الکتریک است

سونی به دنبال شرکای جدیدی برای پروژه تحول آفرین خودروی الکتریک است

زمان خبر:26 ثانیه قبلتوکیو (رویترز) – یکی از مدیران سونی (NYSE:SONY) به رویترز گفت: گروه سونی احتمالاً شرکای فناوری جدیدی را به پروژه خودروی الکتریکی (EV) خود اضافه خواهد کرد تا به آن کمک کند یک تجارت حمل و نقل را ایجاد کند تا اتومبیل ها را از ماشین های حمل و نقل به...