.
فیلیپ رایشنتال، یک وکیل ممنوع‌الکار، خودش را به‌عنوان نماینده امانی برای معامل…

. فیلیپ رایشنتال، یک وکیل ممنوع‌الکار، خودش را به‌عنوان نماینده امانی برای معامل…

. فیلیپ رایشنتال، یک وکیل ممنوع‌الکار، خودش را به‌عنوان نماینده امانی برای معاملات معرفی کرده و با فریبکاری قربانیان را وادار می‌کرده تا میلیون‌ها دلار برایش ارسال کنند. نکته جالب‌توجه اینکه پروانه وکالت او در زمان انجام کلاه‌برداری هنوز باطل نشده بوده است. . بر اساس...