مدیران عامل صنعت کریپتو امروز در مقابل کنگره شهادت می دهند

مدیران عامل صنعت کریپتو امروز در مقابل کنگره شهادت می دهند

زمان خبر:9 دقیقه قبلمدیران عامل شرکت‌هایی که در صنعت دارایی‌های دیجیتال فعالیت می‌کنند، قرار است ظرف دو ساعت آینده در مقابل کنگره شهادت دهند.نمایندگان آماده هستند تا وضعیت صنعت را در حضور نمایندگان مجلس به بحث بگذارندنشست نمایندگان صنعت کریپتو در کنگره با هدف بحث در...
.
گروهی از مدیران صنعت کریپتو برای شهادت مقابل کنگره به کاپیتول هیل می‌روند تا ب…

. گروهی از مدیران صنعت کریپتو برای شهادت مقابل کنگره به کاپیتول هیل می‌روند تا ب…

. گروهی از مدیران صنعت کریپتو برای شهادت مقابل کنگره به کاپیتول هیل می‌روند تا برخی از سوء تفاهمات بسیار رگولاتورها را برطرف کنند. . ماکسین واترز، نماینده کنگره، رئیس کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، اعلام کرد که این جلسه در ۸ دسامبر برگزار خواهد شد. . این مجمع با...