.
گفته می شود این اقدام به دلیل بدهی یک هزار میلیارد تومانی بورس به شهرداری تهرا…

. گفته می شود این اقدام به دلیل بدهی یک هزار میلیارد تومانی بورس به شهرداری تهرا…

. گفته می شود این اقدام به دلیل بدهی یک هزار میلیارد تومانی بورس به شهرداری تهران صورت گرفته است . . علت این بدهی ساخت ساختمان جدید بورس در میدان کاج سعادت آباد است که هزینه های شهرداری پرداخت نشده است. . اهمیت: کم . #پلمپ #دلار#شاخص#شهرداری #بدهی#بورس تعداد بازدید:...