.
نرخ دلار در سال‌های اخیر با شوک‌های پی‌درپی همراه بوده و نوسان قیمتی زیادی را …

. نرخ دلار در سال‌های اخیر با شوک‌های پی‌درپی همراه بوده و نوسان قیمتی زیادی را …

. نرخ دلار در سال‌های اخیر با شوک‌های پی‌درپی همراه بوده و نوسان قیمتی زیادی را تجربه کرده است. حجت قندی، اقتصاددان، بر این باور است که در کوتاه‌مدت می‌توان انتظار ثبات نسبی را در قیمت ارز داشت؛ اما شوک ارزی نیز در میان‌مدت و بلندمدت محتمل است. . او در توضیح نظر خود...