:کپشن مهم

از اونجایی که قرار شده زیرمجموعه های شستا تجدید ارزیابی داشته باشند و…

:کپشن مهم از اونجایی که قرار شده زیرمجموعه های شستا تجدید ارزیابی داشته باشند و…

:🔔کپشن مهم🔔 ✨از اونجایی که قرار شده زیرمجموعه های شستا تجدید ارزیابی داشته باشند و خبرش هم چند روزه که در کدال نشسته، یک لیست از زیرمجموعه هاش تهیه کردیم. 🗣تو این وضعیت بد بازار توصیه ای به خرید ندارم اما سهم هایی که فکر می کنید ارزنده هستند رو زیرنظر بگیرید.🤩 ‎😤آخه...