.
شیبا اینو در آخرین اقدام خود قصد دارد به حوزه متاورس ورود پیدا کند. شیبا اعلام…

. شیبا اینو در آخرین اقدام خود قصد دارد به حوزه متاورس ورود پیدا کند. شیبا اعلام…

. شیبا اینو در آخرین اقدام خود قصد دارد به حوزه متاورس ورود پیدا کند. شیبا اعلام کرده است که شیبرس (Shiberse) را در سال ۲۰۲۲ راه‌اندازی خواهد کرد تا گام جدیدی در توسعه اکوسیستم خود بردارد. . توسعه‌دهندگان شیبرس اعلام کرده‌اند که گرافیک این پروژه متاورسی بسیار چشمگیر و...