.
کمپانی خودروسازی آلفا رومئو از آخرین مدل ۲۰۲۳ خود رونمایی کرده است. نکته جالب‌…

. کمپانی خودروسازی آلفا رومئو از آخرین مدل ۲۰۲۳ خود رونمایی کرده است. نکته جالب‌…

. کمپانی خودروسازی آلفا رومئو از آخرین مدل ۲۰۲۳ خود رونمایی کرده است. نکته جالب‌توجهی که در آلفا رومئو توناله دیده می‌شود استفاده از فناوری NFT است. NFT توکنی است که اطلاعاتی مانند رنگ و آپشن‌های خود را به ثبت می‌رساند و به خریداران تحویل می‌دهد. . به‌علاوه تاریخچه...