‌
توکن‌های غیرقابل تعویض توجه بسیاری از غول‌های پیشرو در صنعت سرگرمی کی‌پاپ را ب…

‌ توکن‌های غیرقابل تعویض توجه بسیاری از غول‌های پیشرو در صنعت سرگرمی کی‌پاپ را ب…

‌ توکن‌های غیرقابل تعویض توجه بسیاری از غول‌های پیشرو در صنعت سرگرمی کی‌پاپ را به خود جلب کرده‌اند. گفتنی است مجموعه‌ای از پروژه‌های جدید که از فناوری NFT یا متاورس استفاده می‌کنند، در رسانه‌های کره جنوبی شکل خواهد گرفت. . در نیمه اول سال ۲۰۲۱ شاهد افزایش شدید NFTدر...