.
یوبی‌سافت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بازی‌ساز فرانسوی در آخرین اقدام خ…

. یوبی‌سافت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بازی‌ساز فرانسوی در آخرین اقدام خ…

. یوبی‌سافت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بازی‌ساز فرانسوی در آخرین اقدام خود با پلتفرم متاورسی سندباکس وارد همکاری شده تا به توسعه بازی‌‌هایش بپردازد. طی این مشارکت شرکت یوبی‌سافت می‌تواند زمین موردنظرش را در متاورس سندباکس داشته باشد و در آن بازی‌های NFT را...