.
روز چهارشنبه ۱۶ فوریه صورت‌جلسه FOMC Minutes توسط فدرال رزرو منتشر خواهد شد. F…

. روز چهارشنبه ۱۶ فوریه صورت‌جلسه FOMC Minutes توسط فدرال رزرو منتشر خواهد شد. F…

. روز چهارشنبه ۱۶ فوریه صورت‌جلسه FOMC Minutes توسط فدرال رزرو منتشر خواهد شد. FOMC Minutes معمولا سه هفته بعد از جلسات FOMC منتشر می‌شوند و سرمایه‌گذاران در آن دورنمایی درباره ادامه سیاست‌های مالی فدرال رزرو دریافت خواهند کرد. . طی آخرین بررسی به نظر می‌رسد که نرخ...