دادخواهی سنخی علیه کوین‌بیس: مفاد توافقنامه داوری این صرافی یک طرفه هستند!

دادخواهی سنخی علیه کوین‌بیس: مفاد توافقنامه داوری این صرافی یک طرفه هستند!

زمان خبر:6 دقیقه قبلصرافی کوین‌بیس، پلتفرم مبادلات ارزهای دیجیتال مستقر در آمریکا، به تازگی با یک دادخواهی سنخی مواجه شده است که مدعی است سیاست های داوری آن غیرقابل اجرا هستند.در پرونده ای که اخیراً به دادگاه ارائه شده است، یک شاکی ادعا می کند که توافقنامه برای داوری...
:

بازار دو طرفه به بازاری گفته می‌شود که سهامداران آن زمانی که انتظار اصلاح یا …

: بازار دو طرفه به بازاری گفته می‌شود که سهامداران آن زمانی که انتظار اصلاح یا …

: بازار دو طرفه به بازاری گفته می‌شود که سهامداران آن زمانی که انتظار اصلاح یا افت قیمتی یک سهم را دارند می‌توانند فروش استقراضی انجام دهند؛ یعنی بدون اینکه سهمی داشته باشند می‌توانند آن را به فروش برسانند و متعهد شوند که در زمانی مشخص در آینده سهم آن شرکت را خریده و...