شکایت XRP: طرفین برای تمدید مهلت درمورد گزارش متز درخواستی را ارائه کردند

شکایت XRP: طرفین برای تمدید مهلت درمورد گزارش متز درخواستی را ارائه کردند

زمان خبر:3 ثانیه قبلدر شکایت در حال انجام SEC، ریپل یک پاسخ شش صفحه ای به اظهارات SEC مبنی بر اینکه اسناد هینمن توسط امتیاز وکیل-موکل محافظت می شوند، ارائه کرده است.همانطور که قبلاً گزارش شده بود، SEC در تلاش های مستمر خود برای جلوگیری از انتشار ایمیل های مربوط به...