سلااااام به همگی  تحلیل شاخص طلا

نمودار روزانه شاخص طلا بیشتر از ۲ ماه است که ب…

سلااااام به همگی تحلیل شاخص طلا نمودار روزانه شاخص طلا بیشتر از ۲ ماه است که ب…

سلااااام به همگی 🌹🌹🌹 تحلیل شاخص طلا نمودار روزانه شاخص طلا بیشتر از ۲ ماه است که بین دو ناحیه حمایتی-مقاومتی در حال نوسان است و روند کلی نیز در میان مدت و بلند مدت همچنان صعودی است… اما در حال حاضر این موج افزایشی چند روزه تمام شده و یک اصلاح دیگر تا محدوده ۱۶۹۰...