.
در سال ۲۰۲۱ بیش از ۶۴ میلیون دلار کلاه‌برداری با حقه‌های عاشقانه در روزهای نزد…

. در سال ۲۰۲۱ بیش از ۶۴ میلیون دلار کلاه‌برداری با حقه‌های عاشقانه در روزهای نزد…

. در سال ۲۰۲۱ بیش از ۶۴ میلیون دلار کلاه‌برداری با حقه‌های عاشقانه در روزهای نزدیک ولنتاین رقم خورده است و وقتی این رقم را با ۳۵ میلیون دلار خسارت در سال ۲۰۲۰ مقایسه می‌کنیم، متوجه افزایش پروژه‌های اسکم عاشقانه در هفته ولنتاین خواهیم شد. FBI نیز در این زمینه هشدار...