.
علمای کشور مسلمان اندونزی به علت بی ثباتی رمز ارزها استفاده از آن‌ها را حرام ا…

. علمای کشور مسلمان اندونزی به علت بی ثباتی رمز ارزها استفاده از آن‌ها را حرام ا…

. علمای کشور مسلمان اندونزی به علت بی ثباتی رمز ارزها استفاده از آن‌ها را حرام اعلام کرده اند. . در حالی که موج استقبال جوانان اندونزیایی به بازار رمز‌ارزها ایجاد شده بود، این فتوای علما صادر شده است. . اندونزی یکی از کشورهای عضو در انجمن بانکداری اسلامی می‌باشد، به...