.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دیشب حدود یک ساعت سخنرانی علنی را ترتیب داد ت…

. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دیشب حدود یک ساعت سخنرانی علنی را ترتیب داد ت…

. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دیشب حدود یک ساعت سخنرانی علنی را ترتیب داد تا تصمیم خود را در مورد مناطق آزادی‌خواهِ اوکراین اعلام کند. طی این سخنرانی روسیه استقلال دو منطق جدایی‌طلب اوکراین را به رسمیت شناخته و با امضای سند استقلال مناطق دونتسک و لوهانسک، دستور...