.
علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، در مصاحبه اخیر خود عنوان کرده است که باید مصرف ب…

. علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، در مصاحبه اخیر خود عنوان کرده است که باید مصرف ب…

. علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، در مصاحبه اخیر خود عنوان کرده است که باید مصرف برق استخراج‌کننده‌های رمزارزها ساماندهی شود و در این زمینه آیین‌نامه‌ای هم به دولت تقدیم شده است. در این آیین‌نامه‌ چند روش پیشنهادی برای تامین برق استخراج‌کننده‌ها آورده شده که یکی از...