.
علیرضا قربانی، خواننده محبوب موسیقی سنتی ایرانی، در اینستاگرام خود از انتشار ا…

. علیرضا قربانی، خواننده محبوب موسیقی سنتی ایرانی، در اینستاگرام خود از انتشار ا…

. علیرضا قربانی، خواننده محبوب موسیقی سنتی ایرانی، در اینستاگرام خود از انتشار اولین اثر NFT خود خبر داد. این خواننده در حساب اینستاگرام خود اعلام کرد آهنگ روزگار غریب در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰ در پلتفرم فاندیشن منتشر خواهد شد. . نظر شما در مورد افزایش استفاده از NFTها...