.
روز گذشته حجم بیت‌کوین‌های جابجا شده با طول عمر بین یک تا ۲ سال افزایش چشم‌گیر…

. روز گذشته حجم بیت‌کوین‌های جابجا شده با طول عمر بین یک تا ۲ سال افزایش چشم‌گیر…

. روز گذشته حجم بیت‌کوین‌های جابجا شده با طول عمر بین یک تا ۲ سال افزایش چشم‌گیری داشت و به بیشترین مقدار خود از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۰ رسید. جابجایی بیت‌کوین‌های قدیمی‌تر می‌تواند نشان‌دهنده تشدید فاز تسلیم بین‌ این دسته از سرمایه‌گذاران باشد و در شرایط فعلی بازار علامت خوبی...
.
نمودار پیش‌رو بیت‌کوین‌های جابه‌جاشده در ریزش اخیر را به تفکیک طول عمر آن‌ها ن…

. نمودار پیش‌رو بیت‌کوین‌های جابه‌جاشده در ریزش اخیر را به تفکیک طول عمر آن‌ها ن…

. نمودار پیش‌رو بیت‌کوین‌های جابه‌جاشده در ریزش اخیر را به تفکیک طول عمر آن‌ها نشان می‌دهد. رنگ قرمز متعلق به بیت‌کوین سرمایه‌گذاران یک هفته تا ۶ ماهه و رنگ آبی نماینده هولدرهای بیش از یک سال است. اگرچه در ریزش اخیر حجم جابه‌جایی بیت‌کوین‌های قدیمی افزایش یافته است،...
.
حجم بیت‌کوین‌های جابه‌جا‌شده با طول عمر بین ۳ تا ۵ سال جهش شدیدی داشته و به بی…

. حجم بیت‌کوین‌های جابه‌جا‌شده با طول عمر بین ۳ تا ۵ سال جهش شدیدی داشته و به بی…

. حجم بیت‌کوین‌های جابه‌جا‌شده با طول عمر بین ۳ تا ۵ سال جهش شدیدی داشته و به بیشترین مقدار خود از جولای ۲۰۲۱ رسیده است. دیروز ۳۲،۶۹۵ از بیت‌کوین‌هایی که آخرین تحرک آن‌ها بین ۳ تا ۵ سال پیش بود، جابه‌جا شده است. گفتنی است رشد تحرک ‌کوین‌های قدیمی سیگنالی منفی برای...
۱.
دیروز حجم کوین‌های جابه‌جا شده با طول عمر ۷ تا ۱۰ سال افزایش چشم‌گیری داشت.
۲…

۱. دیروز حجم کوین‌های جابه‌جا شده با طول عمر ۷ تا ۱۰ سال افزایش چشم‌گیری داشت. ۲…

۱. دیروز حجم کوین‌های جابه‌جا شده با طول عمر ۷ تا ۱۰ سال افزایش چشم‌گیری داشت. ۲. تحرکات بیت‌کوین‌های با طول عمر ۳ تا ۵ سال نیز رشد داشته است. ۳. تحرکات کوین‌ها با طول عمر ۱ تا ۲ سال که قبلا به آن اشاره شده بود، همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. . به نظر می‌رسد که...
.
نمودار قیمت محقق‌شده بیت‌کوین‌ها با طول عمر مختلف نشان می‌دهد که در حال حاضر ت…

. نمودار قیمت محقق‌شده بیت‌کوین‌ها با طول عمر مختلف نشان می‌دهد که در حال حاضر ت…

. نمودار قیمت محقق‌شده بیت‌کوین‌ها با طول عمر مختلف نشان می‌دهد که در حال حاضر تنها هولدرهایی در سود هستند که بیش از ۱۸ ماه پیش به خرید کوین‌های خود اقدام کرده‌اند؛ فروش هولدرهای ۳ الی ۶ ماه، ۶ تا ۱۲ ماه و ۱۲ تا ۱۸ ماه کاملا در ضرر انجام می‌گیرد و ناشی از ترس شدید...