.
پلتفرم بلاک‌چین پولکادات اعلام کرده که اولین پاراچین خود را با هدف بهبود عملکر…

. پلتفرم بلاک‌چین پولکادات اعلام کرده که اولین پاراچین خود را با هدف بهبود عملکر…

. پلتفرم بلاک‌چین پولکادات اعلام کرده که اولین پاراچین خود را با هدف بهبود عملکرد چند بلاک‌چین با همدیگر، راه‌اندازی می‌کند. تیم پولکادات پنج سال زمان برای توسعه پاراچین‌هایش سرمایه‌گذاری کرده و حال این پاراچین‌ها از طریق انجام مزایده به تیم‌هایی مانند آکالا، مون‌بیم،...