.
بسیاری از افراد فکر می‌کنند NFTها صرفا عکس‌های قابل معامله هستند، اما NFT دروا…

. بسیاری از افراد فکر می‌کنند NFTها صرفا عکس‌های قابل معامله هستند، اما NFT دروا…

. بسیاری از افراد فکر می‌کنند NFTها صرفا عکس‌های قابل معامله هستند، اما NFT درواقع توکن غیرقابل معاوضه‌ای است که به‌صورت منحصربه‌فرد ایجاد شده و جزو دارایی‌های دیجیتال به شمار می‌رود. قراردادهای هوشمند حق امتیاز، انتشار و انتقال حقوق مالکیت قانونی را برای NFTها ایجاد...