غافلگیری تحلیلگران از رشد درآمد شرکت Baidu

غافلگیری تحلیلگران از رشد درآمد شرکت Baidu

زمان خبر:2 ثانیه قبلسهام شرکت فناوری چندملیتی چینی Baidu (NASDAQ:BIDU)، پس از گزارش نتایج بهتر از انتظار این شرکت در سه ماهه دوم، تقریباً 4 درصد افزایش یافته است.بایدو با گزارش درآمد 15.79 یوان به ازای هر سهم، برآورد تحلیلگران که 10.52 یوان بود را پشت سر گذاشت. درآمد...