نسخه مبتنی بر اتریوم تتر دیگر استیبل کوین غالب نیست

نسخه مبتنی بر اتریوم تتر دیگر استیبل کوین غالب نیست

زمان خبر:28 ثانیه قبلتتر (USDT) که بزرگترین استیبل کوین در بخش وب ۳ است، توسط رقیب اصلی خود در اتریوم (ETH) از قدرت سقوط کرده است.فلیپنینگ تایید شد: مقدار USDC در اتریوم بیشتر از USDT استطبق توییتی که الکس سوانویک (Alex Svanevik)، مدیرعامل و بنیانگذار تیم تحلیلی پیشرو...