غربالگری استعدادها توسط FCA انگلستان برای استخدام متخصصان کریپتو

غربالگری استعدادها توسط FCA انگلستان برای استخدام متخصصان کریپتو

زمان خبر:3 ثانیه قبلاداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) به دنبال مدیران ارشد برای راه‌اندازی یک بخش جدید متمرکز بر صنعت رمزارزها است. این تلاش ها به دنبال نگرانی فزاینده اخیر ناظران در مورد صنعت رمزارزها در منطقه است.ناظاران بریتانیا فهرست‌های شغلی را در هفته گذشته در...