.
موجودی کل بیت‌کوین به‌خوبی در مسیر غیرمتمرکزشدن و متعادل شدن توزیع قرار دارد. …

. موجودی کل بیت‌کوین به‌خوبی در مسیر غیرمتمرکزشدن و متعادل شدن توزیع قرار دارد. …

. موجودی کل بیت‌کوین به‌خوبی در مسیر غیرمتمرکزشدن و متعادل شدن توزیع قرار دارد. ۱. در ۵ سال گذشته، واحدهای با موجودی کمتر از ۰.۱ بیت‌کوین از ۰.۳۳٪ به ۱.۲۲٪ رسیده‌ و ۳۷۰٪ رشد داشته‌اند. ۲. واحد‌های با موجودی کمتر از ۱ بیت‌کوین از ۱.۷۷٪ به ۵.۲۸٪ رسیده‌ و ۲۹۸٪ رشد...