.
در واکنش اخیر دولت چین به بازار رمزارازها آمده است که احتمالا این دولت هزینه ب…

. در واکنش اخیر دولت چین به بازار رمزارازها آمده است که احتمالا این دولت هزینه ب…

. در واکنش اخیر دولت چین به بازار رمزارازها آمده است که احتمالا این دولت هزینه برق بیشتری را برای ماینرها اعمال خواهد کرد. . دولت چین اظهار داشت که گام بعدی سختگیری بر ماینینگ در مقیاس بزرگ است و تشکیلات دولتی را شامل می‌شود که به ماینینگ بیت‌کوین مشغول هستند. . به...