.
چندی پیش اخبار مربوط به اندرو فارست، میلیاردر استرالیایی و شکایت او از فیس‌بوک…

. چندی پیش اخبار مربوط به اندرو فارست، میلیاردر استرالیایی و شکایت او از فیس‌بوک…

. چندی پیش اخبار مربوط به اندرو فارست، میلیاردر استرالیایی و شکایت او از فیس‌بوک به دلیل تبلیغات کلاه‌برداری رمزارزی را منتشر کردیم. کار این شکایت به دادگاه کشیده و فیس‌بوک در این دادگاه صراحتا استدلال کرده است که شرایط خدمات کمپانی فیس‌بوک در این زمینه مشخص بوده و...