خرید و فروش هایی که اصول ندارن و بر اساس ترس و طمع انجام می شوند فارغ از نوع باز…

خرید و فروش هایی که اصول ندارن و بر اساس ترس و طمع انجام می شوند فارغ از نوع باز…

خرید و فروش هایی که اصول ندارن و بر اساس ترس و طمع انجام می شوند فارغ از نوع بازار ،نهایتا سرمایه و انرژی شما را نابود می کنند و به صفر می رسند. #رمزارز #ارزدیجیتال #بیتکوین #ترس_و_طمع #معامله #معامله_گر #روانشناسی_بازار #مدیریت_مالی #مدیریت_سرمایه #هوش_مالی...