.
یوبی‌سافت به اولین شرکت بزرگ بازی سازی تبدیل شد که NFT های درون بازی را راه‌ان…

. یوبی‌سافت به اولین شرکت بزرگ بازی سازی تبدیل شد که NFT های درون بازی را راه‌ان…

. یوبی‌سافت به اولین شرکت بزرگ بازی سازی تبدیل شد که NFT های درون بازی را راه‌اندازی کرد. . امروز، ناشر اسسینز و فارکرای، Ubisoft Quartz را معرفی کرد، پلتفرمی که به بازیکنان امکان می‌دهد آیتم‌های درون بازی را که به‌عنوان NFT در بلاک چین تزوس توکن می‌شوند، کسب کرده و...