.
صرافی ارز دیجیتال بایننس دوباره به دادگاه فراخوانده شده و موضوع این بار یک ارز…

. صرافی ارز دیجیتال بایننس دوباره به دادگاه فراخوانده شده و موضوع این بار یک ارز…

. صرافی ارز دیجیتال بایننس دوباره به دادگاه فراخوانده شده و موضوع این بار یک ارز دیجیتال اسکم است و شاکی ادعا می‌کند باتوجه به اینکه تعداد اسکم‌های عاشقانه در حال افزایش است، بایننس باید محافظت بیشتری از دارایی کاربران در مقابل موارد این‌چنینی انجام دهد. وی در ادامه...