سولانا در حمایت هفتگی خود قرار دارد؛ آیا زمان خریداری آن در کف قیمت فرارسیده است؟

سولانا در حمایت هفتگی خود قرار دارد؛ آیا زمان خریداری آن در کف قیمت فرارسیده است؟

زمان خبر:3 ثانیه قبلرمزارز سولانا (SOL) پس از چندین روز حرکت در محدوده ثابت معاملاتی ، روز شنبه با سود معامله شد. با این حال، این جفت ارز همچنان تحت خطر قرار دارد. سرمایه گذاران ملزم به عبور از آستانه 22 ژانویه(2 بهمن) در حدود 114.21 دلار هستند. این جفت ارز از 4...