.
بنا بر گزارش رسانه‌های محلی هند، برخی ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال در ای…

. بنا بر گزارش رسانه‌های محلی هند، برخی ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال در ای…

. بنا بر گزارش رسانه‌های محلی هند، برخی ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال در این کشور مشکوک به فرار مالیاتی هستند و دولت هند بررسی‌های دقیقی در این زمینه انجام خواهد داد. . منابع رسمی در مصاحبه با خبرگزاری ANI این موضوع را تایید کرده‌اند و مقامات اداره کل اطلاعات در...