یک مدیر عامل و سرباز کره جنوبی اسرار نظامی را در ازای بیت کوین به کره شمالی فروختند

یک مدیر عامل و سرباز کره جنوبی اسرار نظامی را در ازای بیت کوین به کره شمالی فروختند

زمان خبر:3 ثانیه قبلبر اساس گزارش تحقیقات دادستانی که با Forkast به اشتراک گذاشته شده است، دفتر دادستانی ناحیه مرکزی سئول یک مدیر اجرایی شرکت سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال محلی و یک افسر نظامی را به دلیل نقض قانون امنیت ملی از طریق افشای اسرار نظامی به یک هکر کره شمالی...