.
ست گرین، بازیگر نقش مکمل آستین پاورز، پس از دزدیده شدن NFTهای بورد ایپش و فروخ…

. ست گرین، بازیگر نقش مکمل آستین پاورز، پس از دزدیده شدن NFTهای بورد ایپش و فروخ…

. ست گرین، بازیگر نقش مکمل آستین پاورز، پس از دزدیده شدن NFTهای بورد ایپش و فروخته شدن آن به شخص دیگری، بحث‌هایی را در مورد اینکه چه کسی مالک حقوق تجاری استفاده از Bored Ape Yacht Club NFT است، رسانه‌ای کرد. گرین در توییت اخیر خود به چهار توکن غیر قابل تعویضش اشاره...