هواپیمایی که تهدید به سقوط در یک والمارت کرده بود،به سلامت فرود آمد

زمان خبر:12 ثانیه قبلمقامات محلی روز شنبه گفتند که خلبان یک هواپیمای کوچک که تهدید به کوباندن آن به یک فروشگاه والمارت (NYSE:WMT) در می سی سی پی کرده بود، بدون هیچ آسیبی فرود آمد.پیش از این، اداره پلیس در توپلو، می سی سی پی، گفت که آنها مستقیماً با خلبان صحبت کرده اند...