.
از اوایل ماه می که فروش بیت‌کوین توسط بنیاد لونا آغاز شد، درمجموع ۸۰۰۸۱ بیت‌کو…

. از اوایل ماه می که فروش بیت‌کوین توسط بنیاد لونا آغاز شد، درمجموع ۸۰۰۸۱ بیت‌کو…

. از اوایل ماه می که فروش بیت‌کوین توسط بنیاد لونا آغاز شد، درمجموع ۸۰۰۸۱ بیت‌کوین توسط آن‌ها به فروش رسیده است. نکته جالب اینجاست که حجم بیت‌کوین‌های هولد شده توسط هولدرهای با دارایی کمتر از ۱۰۰ بیت‌کوین، از آن زمان تاکنون ۸۰۷۲۴ بیت‌کوین افزایش‌یافته است. . این موضوع...