.
اصلاح بازار معمولا بسیار سریع اتفاق می‌افتد، شارپ است و اغلب به دلیل فعال‌شدن …

. اصلاح بازار معمولا بسیار سریع اتفاق می‌افتد، شارپ است و اغلب به دلیل فعال‌شدن …

. اصلاح بازار معمولا بسیار سریع اتفاق می‌افتد، شارپ است و اغلب به دلیل فعال‌شدن حدضرر سرمایه‌گذاران و اردرهای فروشی اتفاق می‌افتد که توسط وال‌ها گذاشته می‌شود؛ به همین دلیل در کندل‌های آن شدوهای زیادی را می‌بینیم، زیرا بعد از تکمیل سفارش‌های فروش، افراد شروع به خرید...