.1
آدرس‌های بیش از یک بیت‌کوین از محدوده ۳۶ هزار دلار در حال افزایش بوده‌اند و ا…

.1 آدرس‌های بیش از یک بیت‌کوین از محدوده ۳۶ هزار دلار در حال افزایش بوده‌اند و ا…

.1 آدرس‌های بیش از یک بیت‌کوین از محدوده ۳۶ هزار دلار در حال افزایش بوده‌اند و این روند در ریزش اخیر شدت بیشتری نیز گرفته است. .10 آدرس‌های بیش از ده بیت‌کوین نیز در ریزش اخیر کمی افزایش را تجربه کردند، اما این افزایش چندان چشمگیر نبود. .100 آدرس‌های بیش از صد...