توافقنامه آلمان برای فراخوانی از کشورهای اروپایی برای همکاری با یکدیگر برای نظارت بر فعالیت‌ها در بخش کریپتو

توافقنامه آلمان برای فراخوانی از کشورهای اروپایی برای همکاری با یکدیگر برای نظارت بر فعالیت‌ها در بخش کریپتو

access_time24 دقیقه قبلسه حزب سیاسی در آلمان این هفته به توافقی دست یافتند که بر اساس آن یک ائتلاف حکومتی ملی تشکیل خواهند داد. بر اساس متن آلمانی زبان، بخشی از این توافقنامه شامل فراخوانی از کشورهای اروپایی برای همکاری با یکدیگر برای نظارت بر فعالیت‌ها در بخش کریپتو...